Засідання ШМОЗавдання вчителів фізичної культури
на 2017 – 2018 навчальний рік


1.
Під час викладання предмета «фізична культура» реалізувати навчальні, розвивальні, оздоровчі, пізнавальні та виховні цілі. Звертати увагу на патріотичне виховання учнів з обов’язковим оволодінням термінів та практично використовувати їх під час проведення занять.
2.
Постійно підвищувати свій фаховий та методичний рівень з урахуванням інноваційних технологій викладання предмета. Відвідувати уроки колег, цікавитися новинками на фаховому рівні. По можливості приймати участь у конкурсах педагогічної майстерності для підвищення свого професійного розвитку.
3.
Вивчати критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з фізичної культури, звертаючи увагу на зміни в цих критеріях оцінювання учнів відповідно до програм які пропонуються Міністерством освіти України. Кожен урок повинен бути тісно пов'язаний з попередніми і наступними, утворюючи систему уроків. Сприяти максимальному оволодінню технічними та тактичними прийомами тих видів спорту, які включені в модульну програму.
4.
Постійно впроваджувати основний організаційно-педагогічний принцип програми – диференційний. Програмне планування використовувати з урахуванням модульної системи, відповідно до розподілу годин навантаження на навчальний рік. Також мати на меті впровадження таких типів педагогічних методів як фронтальний, індивідуальний, тощо.
5.
Постійно проводити пояснювальну роботу з учнями, по ставлення до власного здоров’я. Вести профілактичні роботи та інструктажі з попередження травматизму, порушень постави, профілактика плоскостопості. Страхування та самострахування на уроках. Практично впливати на організм учнів, забезпечуючи систему знань через створення сприятливих умов для оптимального розвитку і покращення рівня фізичного розвитку, фізичної підготовленості та покращення здоров’я. Важливим у вирішенні оздоровчих завдань має правильне дозування фізичного навантаження, належні гігієнічні умови проведення занять, організація їх у природних умовах, загартовуючи процедури.
6.
Максимально сприяти гармонійному розвитку постави. Виховувати бережливе відношення до свого здоров’я, як найвищої соціальної цінності особистості. Попереджувати про негативний вплив нікотину та алкоголю на організм.
7.
Надавати методичну допомогу вчителям предмету фізична культура, що атестується в поточному навчальному році. Зробити підписку фахової літератури на 2017 – 2018 навчальний рік.


Завдання вчителів фізичної культури
на 2018-2019 навчальний рік1.     Для запобігання дитячого травматизму вести профілактичні роботи та інструктажі, не допускання порушень постави, вести профілактику плоскостопості. Страхування та самострахування на уроках.
2.     Проводити роботу та попереджувати про негативний вплив наркотичних та алкогольних сполук на організм людини. Виховувати у дітей відповідальність, добре ставлення до свого здоровя та організму в цілому.
3.     На уроках фізичної культури, з максимальною віддачею працювати над реалізацією виховних, пізнавальних, розвивальних та оздоровчих задач. Проводити інновації в методиці викладання предмета фізичне виховання.
4.    Постійно впроваджувати основний організаційно-педагогічний принцип програми-диференційний.

5.    В зв’язку з постійними змінами в методиці викладання, вивчати та опрацьовувати критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з фізичної культури.

6.    Постійно підвищувати свій фаховий та методичний рівень з урахуванням інноваційних технологій викладання предмета.


Немає коментарів:

Дописати коментар